Op zoek naar intresten spaarrekening?

intresten spaarrekening
 
Renteboekje Europabank.
De interest is vrijgesteld tot 960 euro als de spaarrekening op één naam staat en tot 1.920 euro op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden inkomstenjaar 2018. Op de interest boven het vrijgestelde bedrag bent u 15% roerende voorheffing verschuldigd.
Gratis spaarrekening Hoge rente Fiscaal voordelig Evi Evi.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze gereglementeerde spaarrekening. Looptijd: van onbepaalde duur. De Evi-rekeningen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot 960, per persoon aan intresten. Boven dit vrijgestelde bedrag geldt 15% roerende voorheffing. Deze online spaarrekening is voorbehouden voor internetgebruikers.
Een goede spaarrekening kiezen.
Het enige nadeel is dat de intresten van dit type spaarrekening onderworpen zijn aan roerende voorheffing. Maar desondanks bieden ze vaak een hoger rendement dan de gewone spaarrekeningen met een basisrente en een getrouwheidspremie, waarbij de eerste schijf aan intresten vrijgesteld is van roerende voorheffing.
Spaarboekje met hoogste rente is niet altijd de beste keuze Bankshopper.
Voor wie is de ME12-Spaarrekening interessant? Die spaarformule is vanzelfsprekend interessant voor mensen met een ruime spaarhorizon, of voor wie wil sparen om in de toekomst een project te financieren. Je kan tot maximaal 500.000 euro op die spaarrekening parkeren.
Spaarrekeningen met hoogste rente België Spaargids.be.
Deze spaarboekjes zijn bedoeld voor wie zijn geld minstens 1 jaar kan laten staan. De basisrente krijgt u voor elke dag dat het spaargeld op de spaarrekening staat. De getrouwheidspremie krijgt u erbovenop, maar enkel als het geld 1 jaar onaangeroerd blijft.
Wat levert een spaarrekening op? Mijn geld en ik.
Wat levert een spaarrekening op? Wat levert een spaarrekening op? Wat brengt een spaarrekening op? Als je geld op een spaarrekening stort, betaalt de bank in ruil hiervoor een vergoeding: rente. De rentevergoeding op een spaarrekening bestaat uit 2 elementen: een basisrente en een getrouwheidspremie.
Vergelijk spaarrekeningen en spaarbanken.
Continuïteit gegarandeerd: Binnen 8 werkdagen is de bankoverstap in orde. Blijf ook bij uw huidige bank: Open gewoon een aparte spaarrekening met hogere rente. Let bij het vergelijken op de hoogte van de basisrente en de getrouwheidspremie. Geld dat u wat langer kan missen is gebaat bij een spaarrekening met een hogere getrouwheidspremie.
santander_statisch3_970x250_V2_adw. santander_300x600_statisch3_V2_adw.
Wat brengt uw spaarrekening op? Wikifin.
Wanneer u geld op een spaarrekening zet, geeft de bank u er een vergoeding voor: de intresten. U krijgt twee soorten intresten: een basisrente en een getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie krijgt u indien u uw geld een jaar op uw spaarrekening laat staan.

Contacteer ons